ANNA-TKACHENKO.-Kontsert-v-FREEDOM-EVENT-HALL-g.-Kiev-08.07.2018-g.